W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa.

Data publikacji strony internetowej: 2022-03-03 09:02:27.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-28.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:
- część starszych dokumentów (przede wszystkim do roku 2019 włącznie) została opublikowana w formie skanów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-09-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Michał Grobelski - Koordynator działań dotyczących obsługi informatycznej. Kontakt: m.grobelski@ans-gniezno.edu.pl, tel. 61 424 29 42. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa jest Michał Grobelski - Koordynator działań dotyczących obsługi informatycznej, m.grobelski@ans-gniezno.edu.pl, tel.61 424 29 42.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno
e-mail: sekretariat@ans-gniezno.edu.pl
telefon: 61 424 29 42

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Michał Grobelski - Koordynator działań dotyczących obsługi informatycznej, m.grobelski@ans-gniezno.edu.pl, tel.61 424 29 42.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa jest Michał Grobelski - Koordynator działań dotyczących obsługi informatycznej, m.grobelski@ans-gniezno.edu.pl, tel.61 424 29 42.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:
- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:
- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Rektorat

Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno

Biuro Rektora

ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 38
62-200 Gniezno (wejście A)

Kwestura

ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 38
62-200 Gniezno (wejścia A i B)

 

Dostępność wejścia do budynku

Do budynku dostępne są dwa wejścia. 
Pierwsze wejście od strony ulicy Jana III Sobieskiego – na piętra budynku prowadzą schody i nie ma windy jednak na korytarzu, na parterze dostępny jest schodołaz gąsiennicowy. Znajdują się tutaj pomieszczenia administracyjne: Kwestura i Dział Kadr. Na I piętrze znajdują się pomieszczenia: Biuro Rektora / Sekretariatu Uczelni. 
Drugie wejście znajduje się od strony parkingu wewnętrznego – dostosowane dla osób z niepełnosprawnością – łagodny podjazd. Po prawej stronie znajduje się wejście do Kwestury. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia. Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 


Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Ze względu na fakt, że na piętra budynku prowadzą schody i nie ma windy, na korytarzu na parterze dostępny jest schodołaz gąsiennicowy.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych – brak.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Parking wewnętrzny jest parkingiem dostępnym dla osób z zewnątrz. Na parkingu wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. 


Budynek nr 3

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej
Kampus ul. Wrzesińska 43-55 62-200 Gniezno, parter budynku nr 3 (sale 6-12)

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich (Kierunki medyczne)
Kampus ul. Wrzesińska 43-55 62-200 Gniezno, II piętro budynku nr 3 (sala nr 203-204)

Dostępność wejścia do budynku.

Dla studentów dostępne są trzy wejścia do budynku w tym:
- jedno wejście od strony parkingu wewnętrznego,
- dwa wejścia po jednym z każdej strony szczytowej budynku.

Do wejścia prowadzi podjazd dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W budynku znajdują się sale wykładowe, komputerowe oraz nowocześnie wyposażone, specjalistyczne sale do kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo i fizjoterapia. Na parterze budynku utworzono Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej. Na I piętrze znajdują się sale wykładowe oraz pracownie fizjoterapii (sale 105-111). Na II piętrze znajduje się Dział Kształcenia i Spraw Studenckich (sala 203-204).


Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Na parterze, z lewej strony, znajduje się winda, z której mogą korzystać osoby z niepełnosprawnością. Umożliwia ona wjazd na wszystkie poziomy (od piwnicy, po II piętro). W piwnicy, na parterze i na I piętrze budynku nr 3 znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych. Biegi schodowe w budynku oznaczone są żółtym kolorem.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych – brak.

W budynku nr 3, w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich (sala 203) znajduje się stanowiskowa pętla indukcyjna do obsługi osób słabosłyszących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed środkowym wejściem do budynku nr 3, znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. 


Budynek nr 4

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich (Kierunki inżynierskie)
Kampus ul. Wrzesińska 43-55 62-200 Gniezno, budynek nr 4 sala nr 201

Dział Promocji i Rozwoju Uczelni                                                                                          
Kampus ul. Wrzesińska 43-55 62-200 Gniezno, budynek nr 4 sale nr 202-203

Dział Administracyjno-Gospodarczy
Kampus ul. Wrzesińska 43-55 62-200 Gniezno, budynek nr 4, sala nr 11

Dostępność wejścia do budynku.

Dla studentów dostępne są dwa wejścia po jednym z każdej strony szczytowej budynku. Do wejścia prowadzi podjazd dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W budynku znajdują się sale językowe, wykładowe oraz laboratoria informatyczne a także Dział Kształcenia i Spraw Studenckich dla kierunku studiów Inżynierskich (II piętro, sala 201), Dział Promocji i Rozwoju Uczelni (II piętro, sale nr 202-203) oraz Dział Administracyjno-Gospodarczy (parter).


Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Na parterze, z prawej strony, znajduje się winda, z której mogą korzystać osoby z niepełnosprawnością. Umożliwia ona wjazd na wszystkie poziomy. W budynku wszystkie pomieszczenia dostępne są dla osób na wózkach. Na parterze i I piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.  Biegi schodowe w całym budynku oznaczone są żółtym kolorem.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych – brak.

W budynku nr 4, w Dziale Promocji i Rozwoju Uczelni (sala 203) znajduje się stanowiskowa pętla indukcyjna do obsługi osób słabosłyszących.

Dodatkowo w budynku znajduje się schodołaz gąsiennicowy, umieszczony po lewej stronie na parterze, przy dyżurce ochrony budynku.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Z boku budynku znajduje się parking wewnętrzny uczelni z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. 


Budynek nr 5

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich (Kierunki inżynierskie)
Kampus ul. Wrzesińska 43-55 62-200 Gniezno, budynek nr 5 sala nr 210

Biblioteka
Kampus ul. Wrzesińska 43-55 62-200 Gniezno, budynek nr 5, parter 16-17

Dostępność wejścia do budynku.

Dla studentów dostępne są dwa wejścia po jednym z każdej strony szczytowej budynku. Wejście do budynku z poziomu gruntu. Na parterze budynku znajdują się: Biblioteka wraz z czytelnią, sale wykładowe i seminaryjne. Na II piętrze znajduje się Dział Kształcenia i Spraw Studenckich dla kierunków inżynierskich, studiów stacjonarnych. Na pozostałych piętrach umieszczone są laboratoria komputerowe, silnikowe i fizyczne.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Na parterze, z lewej strony, znajduje się winda, z której mogą korzystać osoby z niepełnosprawnością. Umożliwia ona wjazd na wszystkie poziomy. Na parterze i na I piętrze  znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych. Biegi schodowe w całym budynku oznaczone są żółtym kolorem.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych– brak.

W budynku nr 5, w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich (sala 210) znajduje się stanowiskowa pętla indukcyjna do obsługi osób słabosłyszących. 

W wypożyczalni Biblioteki znajduje się 1 stanowisko dla osób słabowidzących (program  udźwiękawiający, syntezator mowy, program powiększający).W skład stanowiska wchodzą: oprogramowanie do powiększania ekranu MAGic, czytnik ekranu JAWS, zapewniający mowę i alfabet Braille’a dla najpopularniejszych aplikacji komputerowych, klawiatura MAGic Large Print Keyboard, specjalistyczna myszka Infogrip.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 

Przed budynkiem znajduje się parking wewnętrzny uczelni z wydzielonymi dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. 


Budynek nr 6

Dostępność wejścia do budynku.

Dla studentów dostępne jest jedno wejście – od strony parkingu wewnętrznego. Wejście do budynku z poziomu gruntu. Po wejściu do budynku, po lewej stronie zamontowano platformę dla osób niepełnosprawnych, dzięki której osoba z niepełnosprawnością ruchową może dojechać do poziomu parteru.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

W korytarzu, po lewej stronie znajduje się dzwonek, umożliwiający wezwanie obsługi oraz platforma dla osób niepełnosprawnych. Umożliwia ona wjazd na parter budynku, gdzie znajdują się laboratoria chemiczne, ochrony środowiska. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Biegi schodowe w budynku oznaczone są żółtym kolorem. Na pozostałych piętrach znajdują się pomieszczenia Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnych – brak.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem znajduje się parking wewnętrzny uczelni z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno
e-mail: sekretariat@ans-gniezno.edu.pl
telefon: 61 424 29 42

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dodatkowe informacje

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej zawiera:

 • wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i niesłyszące,
 • opcję zmiany wielkości fontu (czcionki),
 • opcję zmiany kontrastu kolorów,
 • opcję zwiększenia odstępu między literami,
 • wersję tekstową,
 • prawidłowo wdrożone tytuły stron widoczne dla użytkownika i wyszukiwarek,
 • nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
 • linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
 • fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone, każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnych elementach strony a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna,
 • wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,
 • częściowo wypełniony tzw. atrybut alt, dla elementów graficznych i zdjęć (są to opisy odczytywane przez czytniki ekranów czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące),
 • oprawę graficzną serwisu opartą na stylach CSS.


Raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

Dostępność cyfrowa strony internetowej ANS Gniezno

Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://ans-gniezno.edu.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2023-06-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-06-02

Niniejsze oświadczenie dotyczy dostępności strony internetowej Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelni Państwowej.

Zgodność z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych na podstawie oceny przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny Jakuba Kozaneckiego. Przeprowadzona ocena uwzględniała wymagania określone w przepisach prawa oraz Wytyczne Dotyczące Dostępności Treści Sieciowej (Web Content Accessibility Guidelines – WCAG) 2.1.

Podjęte działania w celu zapewnienia dostępności

W celu zapewnienia dostępności strony internetowej, podjęliśmy następujące działania:

Wprowadziliśmy przyciski umożliwiające powiększenie tekstu, co umożliwia użytkownikom dostosowanie rozmiaru tekstu do swoich potrzeb.
Dodaliśmy przycisk pozwalający na zwiększenie kontrastu, co poprawia czytelność treści dla osób z trudnościami w odbiorze niskiego kontrastu.
Monitorowanie i aktualizacja dostępności

Regularnie monitorujemy dostępność naszej strony internetowej, aby zapewnić, że spełnia ona wymagania ustawy o dostępności cyfrowej oraz WCAG 2.1. W przypadku napotkania trudności z dostępnością lub potrzeby zgłoszenia problemu, prosimy o kontakt z naszym zespołem.

Wierzymy w ciągłe doskonalenie dostępności naszej strony internetowej i będziemy podejmować działania mające na celu poprawę dostępności w miarę naszych możliwości.

Odpowiedzialny za treść: dr Anna Święcicka - Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami
Opublikował w BIP: Maciej Maciej
Data opublikowania: 14.03.2022 20:07
Ostatnio zaktualizował: Michał Michał
Data ostatniej aktualizacji: 05.04.2024 11:23
Liczba wyświetleń: 1027