W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa.

Data publikacji strony internetowej: 2022-03-03 09:02:27.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-01.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-09-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:
- część starszych dokumentów (przede wszystkim do roku 2019 włącznie) została opublikowana w formie skanów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-09-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Agnieszka Fedeczko-Ignasiak. Kontakt: a.ignasiak@ans-gniezno.edu.pl, tel. 61 424 29 42. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa jest Agnieszka Fedeczko-Ignasiak, a.ignasiak@ans-gniezno.edu.pl, tel.61 424 29 42.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno
E-mail: sekretariat@ans-gniezno.edu.pl
Telefon: +48 61 424 29 42

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno


Biuro Rektora
ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 38
62-200 Gniezno (wejście A)


Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 38
62-200 Gniezno (wejście B)

Dostępność wejścia do budynku.

Dla studentów dostępne są dwa wejścia – jedno wejście od strony ulicy Jana III Sobieskiego – niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Na piętra budynku prowadzą schody, brak windy.


Na parterze budynku znajdują się pomieszczenia administracyjne:

 • Kwestura
 • Dział Kadr

Na I piętrze znajdują się pomieszczenia:

 • Biura Rektora / Sekretariatu Uczelni
 • Działu Promocji i Rozwoju Uczelni

Drugie wejście znajduje się od strony parkingu wewnętrznego – dostosowane dla osób z niepełnosprawnością – łagodny podjazd.
Tutaj znajduje się Dział Kształcenia i Spraw Studenckich.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia. Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową.


Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Na piętra budynku prowadzą schody, brak windy. Wykonano wizualne wyróżnienia początku i końca wszystkich biegów schodowych do poziomu I piętra.
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych – brak.
W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.


Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Parking wewnętrzny jest parkingiem niedostępnym dla osób z zewnątrz ale istnieje możliwość wjazdu po wcześniejszym uzgodnieniu.


Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Kampus
ul. Wrzesińska 43-55
62-200 Gniezno


Biblioteka ANS Gniezno (Budynek 5)
ul. Wrzesińska 43-55 (sala nr 16-17)
62-200 Gniezno

Budynek nr 3

Dostępność wejścia do budynku.
Dla studentów dostępne jest jedno wejście: od strony parkingu wewnętrznego.
Do wejścia prowadzi podjazd dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
W budynku znajdują się sale wykładowe, komputerowe oraz nowocześnie wyposażone, specjalistyczne sale do kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo.


Dostępność korytarzy, schodów i wind.
W korytarzu znajduje się podjazd umożliwiający osobom na wózkach dostęp do parteru.
Na parterze, z lewej strony, znajduje się winda, z której mogą korzystać osoby z niepełnosprawnością. Umożliwia ona wjazd na wszystkie poziomy. W budynku wszystkie pomieszczenia dostępne są dla osób na wózkach.

Na każdym poziomie są toalety dla osób niepełnosprawnych.
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych – brak.
W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Z boku budynku znajduje się parking wewnętrzny uczelni z wydzielonymi dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych.


Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Budynek nr 4

Dostępność wejścia do budynku.
Dla studentów dostępne jest jedno wejście: od strony budynku nr 5. Do wejścia prowadzi podjazd dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku znajdują się sale językowe, wykładowe oraz laboratoria informatyczne.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.
W korytarzu znajduje się podjazd umożliwiający osobom na wózkach dostęp do parteru.
Na parterze, z prawej strony, znajduje się winda, z której mogą korzystać osoby z niepełnosprawnością. Umożliwia ona wjazd na wszystkie poziomy. W budynku wszystkie pomieszczenia dostępne są dla osób na wózkach. Na każdym poziomie są toalety dla osób niepełnosprawnych.


Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych – brak.
W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Z boku budynku znajduje się parking wewnętrzny uczelni z wydzielonymi dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Budynek nr 5

Dostępność wejścia do budynku.
Dla studentów dostępne jest jedno wejście – od strony budynku nr 4. Wejście do budynku z poziomu gruntu.

Na parterze budynku znajdują się: biblioteka wraz z czytelnią, sale wykładowe i seminaryjne.  Na pozostałych piętrach umieszczone są laboratoria komputerowe, silnikowe i fizyczne.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.
W korytarzu znajduje się podjazd umożliwiający osobom na wózkach dostęp do parteru.
Na parterze, z lewej strony, znajduje się winda, z której mogą korzystać osoby z niepełnosprawnością. Umożliwia ona wjazd na wszystkie poziomy. W budynku dostępne są wszystkie pomieszczenia. Na każdym poziomie są toalety dla osób niepełnosprawnych.


Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych – brak.
W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem znajduje się parking wewnętrzny uczelni z wydzielonymi dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

 
Budynek nr 6

Dostępność wejścia do budynku.
Dla studentów dostępne jest jedno wejście – od strony parkingu wewnętrznego. Wejście do budynku z poziomu gruntu. Na parter prowadzą schody – niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Dostępność korytarzy, schodów i wind.

W korytarzu, po lewej stronie znajduje się dzwonek, umożliwiający wezwanie obsługi oraz platforma dla osób niepełnosprawnych. Umożliwia ona wjazd na parter budynku, gdzie znajdują się laboratoria chemiczne, ochrony środowiska oraz pracownia rentgenowska. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Na pozostałych piętrach znajdują się pomieszczenia Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych – brak.
W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem znajduje się parking wewnętrzny uczelni z wydzielonymi dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Dodatkowe informacje

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej zawiera:

 • wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i niesłyszące,
 • opcję zmiany wielkości fontu (czcionki),
 • opcję zmiany kontrastu kolorów,
 • opcję zwiększenia odstępu między literami,
 • wersję tekstową,
 • prawidłowo wdrożone tytuły stron widoczne dla użytkownika i wyszukiwarek,
 • nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
 • linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
 • fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone, każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnych elementach strony a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna,
 • wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,
 • częściowo wypełniony tzw. atrybut alt, dla elementów graficznych i zdjęć (są to opisy odczytywane przez czytniki ekranów czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące),
 • oprawę graficzną serwisu opartą na stylach CSS.

Raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Odpowiedzialny za treść: Przemysław Gąsiorowski
Opublikował w BIP: Maciej Maciej
Data opublikowania: 14.03.2022 20:07
Ostatnio zaktualizował: Przemysław Przemysław
Data ostatniej aktualizacji: 01.09.2022 22:23
Liczba wyświetleń: 218
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #